ข่าวเด่น

16 กุมภาพันธ์ 256130.5K
16 - 20 February 2018, AAD

16 - 20 February 2018, AAD

76th Annual Meeting, American Academy of Dermatology (AAD)
San Diego, California


19 มีนาคม 256132
19 - 21 March 2018, Dubai Derma

19 - 21 March 2018, Dubai Derma

18th Dubai World Dermatology and Laser Conference & Exhibition
in conjunction with
11th Asian Dermatological Congress

21 มีนาคม 256147.2K
21 - 23 March 2018, DST AM

21 - 23 March 2018, DST AM

43rd DST Annual Meeting 2018
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 43


26 เมษายน 25613.0K
26 - 29 April 2018, RSMPD

26 - 29 April 2018, RSMPD

The 9th Regional Scientific Meeting of Paediatric Dermatology (RSMPD)
Singapore

16 กุมภาพันธ์ 256130.5K
16 - 20 February 2018, AAD

16 - 20 February 2018, AAD

76th Annual Meeting, American Academy of Dermatology (AAD)
San Diego, California


19 มีนาคม 256132
19 - 21 March 2018, Dubai Derma

19 - 21 March 2018, Dubai Derma

18th Dubai World Dermatology and Laser Conference & Exhibition
in conjunction with
11th Asian Dermatological Congress

21 มีนาคม 256147.2K
21 - 23 March 2018, DST AM

21 - 23 March 2018, DST AM

43rd DST Annual Meeting 2018
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 43


26 เมษายน 25613.0K
26 - 29 April 2018, RSMPD

26 - 29 April 2018, RSMPD

The 9th Regional Scientific Meeting of Paediatric Dermatology (RSMPD)
Singapore

อ่านข่าวทั้งหมด

Quick Launch

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ถามตอบปัญหาผิวหนัง
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มีความยินดีให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาทางผิวหนัง ในระบบ email (ไม่ใช่ Web Board) แก่ประชาชนทุกท่านโดยส่งคำถามมาได้ที่ email: question@dst.or.th
เงื่อนไขการตอบคำถาม
กิจกรรมสมาคม
สมัครสมาชิกสมาคมฯ
ติดต่อสมาคมฯ
ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-716-6857
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 090-991-0029
โทรสาร : 02-716-5256
Email : contact@dst.or.th
แผนที่
Sitemap