ในอดีต

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 41
41st DST Annual Meeting 2016
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย


23 - 25 มีนาคม 2559
Venue: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd Floor, Bangkok, Thailand

1,074 Attendee

แพทย์ไทย 915 คน (สมาชิกกิตติมศักดิ์ 2 คน, สมาชิกสามัญ 352 คน, สมาชิกสมทบ 428 คน, ไม่เป็นสมาชิก 133 คน)
แพทย์ต่างประเทศ 58 คน [Speaker 14 คน, Delegate 44 คน (สมาชิกสมทบนานาชาติ 2 คน)]
พยาบาล 101 คน

Official language: English

Brochure

Program at A Glance
23 Mar 16
24 Mar 16
25 Mar 16

Scientific Program
23 Mar 16
24 Mar 16
25 Mar 16

ลงทะเบียน
แพทย์

พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ (เฉพาะวันที่ 23 มีนาคม 2559 เท่านั้น)

Registration (English)

หนังสือขออนุมัติให้เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา สำหรับ
แพทย์

พยาบาล (เข้าประชุมฟรี ได้เฉพาะวันที่ 23 มีนาคม 2559 เท่านั้น)

DST Membership Application Form

CentralWorld Map

DST Press Conference
สมาคมแพทย์ผิวหนังพบประชาชน
วันศุกร์ที่ 25 มีคนาคม 2559 เวลา 10:30-12:00 น.

22nd Floor Plan

Room Capacity

..............................................
For Exhibitor

Book Exhibition Space

Exhibitor Floor Plan


การที่ได้รับการอนุญาตให้จัดแสดงยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอาง, เครื่องมือแพทย์, และการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ในระหว่างการประชุมนั้น ไม่ได้หมายความว่าทางสมาคมฯ รับรองประสิทธิภาพของสิ่งที่นำมาจัดแสดง

"The Dermatological Society of Thailand does NOT in any manner endorse any of the products or services related to the exhibits that have been accepted for display during the DST AM 2016"

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต