ในอดีต

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
12:30 - 15:30 น.
---------------------------------------------------------------------------

12:30 - 13:30 น. Case study ห้องตรวจโรคผิวหนัง ตึก ภปร. ชั้น 2 (ขึ้นบันไดเลื่อน)
13:30 - 15:30 น. Case demonstation ห้องประชุม ตึก ภปร. ชั้น 18 (ขึ้นลิฟต์)
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต