ในอดีต

Interhospital Conference รพ.ศิริราช

12:30-13:45 น. Case demonstration ณ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ห้อง 400 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 รพ.ศิริราช
13:45-14:00 น. Coffee-break
14:00-15:30 น. Case discussion ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต