ในอดีต

How to avoid filler complications
รพ.จุฬาลงกรณ์
ตึก อปร ห้อง 312/1, 312/3
15 สิงหาคม 2557
13:30-15:30 น.


VDO
เนื่องด้วย VDO นี้มีลิขสิทธิ์ ขอความกรุณาอย่าเผยแพร่หรือทำซ้ำ
...........................................................................................................................

13:30-15:00 Essential anatomy of the facial structure for safe practice in aesthetic
Professor Hee-Jin KIM, DDS, Ph.D.
Chairman, Division in Anatomy & Developmental Biology
Department of Oral Biology
Yonsei University College of Dentistry
Korea

15:00-15:30 How to avoid filler complications in your practice
อาจารย์ แพทย์หญิง ประภาวรรณ เชาวะวณิช
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต