ในอดีต


ICAD 2015
International Congress of Aesthetic Dermatology 2015

8 -10 October 2015
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd Floor
Bangkok, Thailand


643 Attendees (Thai 404 + Foreigner 239)

Official language: English

Final Program

Program at a Glance

8 October 2015
Pre-Congress Course

9 October 2015
Congress

Symposia

10 October 2015
Congress
Symposia

ลงทะเบียนสำหรับแพทย์ไทย
แพทย์ที่จะลงทะเบียนในราคาสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หนังสือขออนุมัติให้แพทย์เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา


DST Membership Application Form

Registration Form (English)

Scientific Committee

General Information

Hotel

CentralWorld Map

Click


.......................................

For Exhibitors

Book Exhibiton Space

Exhibition Floor Plan

"The Dermatological Society of Thailand does NOT in any manner endorse any of the products or services related to the exhibits that have been accepted for display during the ICAD 2015"

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต