ในอดีต

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
เวลา 12:00-15:30 น.
-----------------------------------


12:00-13:30 น. case demonstation แผนกผิวหนัง ตึก ภปร ชั้น 2
13:30-15:30 น. Case discussion ห้องประชุม มงคลนาวิน ตึก สก ชั้น 10
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต