ในอดีต


ICAD 2016
International Congress of Aesthetic Dermatology 2016


Theme: Harmonization of Beauty between East and West

24 -26 November 2016
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd Floor
Bangkok, Thailand


873 Attendees (Thai 356 + Foreigner 517)

Official language: English

Brochure

24 November 2016

Advanced Facial Aesthetics Course

Schedule at a Glance


25 November 2016
Congress
Symposia

26 November 2016
Congress
Symposia

Registration


DST Member Registration

ลงทะเบียน
(ขอให้ลงทะเบียน online และจ่ายเป็นเงิน Euro)
แพทย์ที่จะลงทะเบียนในราคาสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

หนังสือขออนุมัติให้แพทย์เข้าร่วมประชุม

DST Membership Application Form

General Information

CentralWorld Map

Click


.......................................

For Exhibitors

Book Exhibiton Space

Exhibition Floor Plan

"The Dermatological Society of Thailand does NOT in any manner endorse any of the products or services related to the exhibits that have been accepted for display during the ICAD 2016"


(Brochure update 15 Aug 16)

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต