ในอดีต


ICAD 2017
International Congress of Aesthetic Dermatology 2017

23 - 25 November 2017
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd Floor
Bangkok, Thailand

779 Participants (International 437, Thai 342)

Theme: Future Trends & Asia Rise

Official language: English

775 Attendees (Thai 373 + Foreigner 402)

Final Program

Program at a Glance

23 November 2017
Pre-Congress Course

24 November 2017
Congress
Symposia

25 November 2017
Congress
Symposia

ลงทะเบียนสำหรับแพทย์ไทย

แพทย์ที่จะลงทะเบียนในราคาสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

หนังสือขออนุมัติให้แพทย์เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา


DST Membership Application Form

Registration

CentralWorld Map

EuroMediCom


.......................................

For Exhibitors

Book Exhibiton Space

Exhibition Floor Plan

"The Dermatological Society of Thailand does NOT in any manner endorse any of the products or services related to the exhibits that have been accepted for display during the ICAD 2017"

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต