ในอดีต


ICAD 2018
International Congress of Aesthetic Dermatology 2018

22 - 24 November 2018
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd Floor
Bangkok, Thailand

720 Participants (International 416, Thai 259)

Official language: English


Final Program

Program at a Glance

22 November 2018
Pre-Congress Course

23 November 2018
Congress
Symposia

24 November 2018
Congress
Symposia

ลงทะเบียนสำหรับแพทย์ไทย

แพทย์ที่จะลงทะเบียนในราคาสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

หนังสือขออนุมัติให้แพทย์เข้าร่วมประชุม


DST Membership Application Form

Registration Form (English)

Scientific Committee

General Information

Hotel

CentralWorld Map

Click


.......................................

For Exhibitors

Book Exhibiton Space

Exhibition Floor Plan

"The Dermatological Society of Thailand does NOT in any manner endorse any of the products or services related to the exhibits that have been accepted for display during the ICAD 2018"

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต