ในอดีต

การประชุมกลางปี 2560
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
DST Mid-Year Meeting 2017


Venue: โรงแรมดุสิตธานี

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 388 คน

Program

Registration

หนังสือขออนุมัติให้แพทย์เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา

Floor Plan

Room Capacity


Map
หมายเหตุ

1. การประชุมครั้งนี้ จะรับแพทย์เฉพาะที่เป็นสมาชิก (ทั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์ สามัญ สมทบ สมทบนานาชาติ) ของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนทาง email : contact@dst.or.th เท่านั้น
3. รับแพทย์สมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 400 ท่าน
4. แพทย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุมแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะต้องกรอกใบสมัครสมาชิกพร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมฯ รับรองก่อน เมื่อได้เป็นสมาชิกสมทบแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้
5. บรรยายภาษาไทย

สมัครสมาชิก สมาคมฯ

คุณสมบัติของสมาชิก สมาคมฯ

...............................................
For Exhibitors

Book Exhibition Sapce

Exhibition Floor Planการที่ได้รับการอนุญาตให้จัดแสดงยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอาง, เครื่องมือแพทย์, และการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ในระหว่างการประชุมนั้น ไม่ได้หมายความว่าทางสมาคมฯ รับรองประสิทธิภาพของสิ่งที่นำมาจัดแสดง

The Dermatological Society of Thailand does NOT in any manner endorse any of the products or services related to the exhibits that have been accepted for display during the DST MM 2017.
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต