ในอดีต

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
12:30-15:30 น.
--------------------------------------------

12:30-13:30 น. OPD case ห้องตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
13:30-15:30 น. Discussion ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต