ในอดีต

44th DST Annual Meeting 2019
20 - 22 March 2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 44
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
20 - 22 มีนาคม 2562

Venue: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd Floor, Bangkok, Thailand

Official language: English

Tentative Program

Final Program
Brochure

Program at A Glance
20 Mar 19
21 Mar 19
22 Mar 19

Scientific Program
20 Mar 19
21 Mar 19
22 Mar 19

Registration **ปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 12:00 น.**

ลงทะเบียน
แพทย์ **ปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 12:00 น.**

พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ (เฉพาะวันที่ 22 มีนาคม 2562)

หนังสือขออนุมัติให้เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา สำหรับ
แพทย์
พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์

สมัครสมาชิกสมาคมฯ

DST Membership Application Form

DST Press Conference
สมาคมแพทย์ผิวหนังพบประชาชน
TBA

CentralWorld Map

22nd Floor Plan

23rd Floor Plan

Room Capacity

..............................................

For Exhibitor


Book Exhibition Space

Exhibitor Floor Plan


การที่ได้รับการอนุญาตให้จัดแสดงยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอาง, เครื่องมือแพทย์, และการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ในระหว่างการประชุมนั้น ไม่ได้หมายความว่าทางสมาคมฯ รับรองประสิทธิภาพของสิ่งที่นำมาจัดแสดง

"The Dermatological Society of Thailand does NOT in any manner endorse any of the products or services related to the exhibits that have been accepted for display during the DST AM 2019"

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต