ในอดีต

Interhospital Conference รพ.จุฬา-ธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
เวลา 12:30-15:30 น.
--------------------------------------------------------------
12:30-13:30 น. Case demonstation ณ แผนกผิวหนัง ภปร ชั้น2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
13:30-15:30 น. Case discussion และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์
ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต