ในอดีต

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
เวลา 12:30-15:30 น.
--------------------------------------------------------------
12:30 - 13:30 น. OPD case ห้องตรวจโรคผิวหนัง ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10 (สถาบันสุขภาพเด็กฯ)
13:30 - 15:30 น. Discussion ห้องประชุม1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี (สถาบันสุขภาพเด็กฯ)
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต