ในอดีต

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
เวลา 12:30-15:30 น.

--------------------------------------------------------------
12:30-13:30 น. OPD case ห้องตรววโรคผิวหนัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
13:30-15:30 น. Discussion ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต