ในอดีต

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
เวลา 12:30-15:30 น.
--------------------------------------------------------------

เวลา 12.30-14.00 น. Case (OPD) ห้อง 400 หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช

เวลา 14.00-15.30 น. Case discussion ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต