ในอดีต

43rd DST Annual Meeting 2018
43rd Annual Scientific Meeting of the Dermatological Society of Thailand (DST) 2018
21 - 23 March 2018

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 43
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
21 - 23 มีนาคม 2561

Theme: Connecting the Past and Cultivating the Future
Venue: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd Floor, Bangkok, Thailand1175 Attendees

Official language: English

Brochure

Program at A Glance
21 Mar 18
22 Mar 18
23 Mar 18

Scientific Program
21 Mar 18
22 Mar 18
23 Mar 18

Registration

ลงทะเบียน
แพทย์
คู่มือการลงทะเบียนสำหรับแพทย์สมาชิก
พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ (เฉพาะวันที่ 23 มีนาคม 2561)


หนังสือขออนุมัติให้เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา สำหรับ
แพทย์
พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์

สมัครสมาชิกสมาคมฯ

DST Membership Application Form

DST Press Conference
สมาคมแพทย์ผิวหนังพบประชาชน
(วันศุกร์ที่ 23 มีคนาคม 2561 เวลา 14:00-16:00 น.)
Room 2 (Lotus 5-7)

CentralWorld Map
22nd Floor Plan
Room Capacity

..............................................

For Exhibitor

Book Exhibition Space
Exhibitor Floor Planการที่ได้รับการอนุญาตให้จัดแสดงยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอาง, เครื่องมือแพทย์, และการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ในระหว่างการประชุมนั้น ไม่ได้หมายความว่าทางสมาคมฯ รับรองประสิทธิภาพของสิ่งที่นำมาจัดแสดง

"The Dermatological Society of Thailand does NOT in any manner endorse any of the products or services related to the exhibits that have been accepted for display during the DST AM 2018"

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต