ในประเทศ24th RCD 2020

24th Regional Conference of Dermatology (Asian - Australasian)

in conjunction with

45th DST 2020

45th Annual Scientific Meeting of the Dermatological Society of Thailand (DST) 2020
25 - 28 February 2020

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 45
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

25 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

Theme: 20/20 Vision of Future Dermatology
Venue: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, Bangkok, Thailand

Official language: English

Brochure

Program at A Glance
25 Feb 20
26 Feb 20
27 Feb 20
28 Feb 20

Scientific Program
25 Feb 20
26 Feb 20
27 Feb 20
28 Feb 20

Registration

ลงทะเบียน
แพทย์
พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ (เฉพาะวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

หนังสือขออนุมัติให้เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา สำหรับ
แพทย์
พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์

สมัครสมาชิกสมาคมฯ
DST Membership Application Form

DST Press Conference
สมาคมแพทย์ผิวหนังพบประชาชน
TBA

CentralWorld Map
22nd Floor Plan
23rd Floor Plan
Room Capacity

..............................................

For Exhibitor


Book Exhibition Space เต็มจำนวนแล้ว

Exhibitor Floor Planการที่ได้รับการอนุญาตให้จัดแสดงยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอาง, เครื่องมือแพทย์, และการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์ในระหว่างการประชุมนั้น ไม่ได้หมายความว่าทางสมาคมฯ รับรองประสิทธิภาพของสิ่งที่นำมาจัดแสดง

"The Dermatological Society of Thailand does NOT in any manner endorse any of the products or services related to the exhibits that have been accepted for display during the RCD 2020 & DST 2020"

Share:

หมวดหมู่ : ในประเทศ