ในประเทศ

Interhospital Conference
โรงพยาบาลจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์-เชียงใหม่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:30-15:30 น.
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เวลา 12:30-13:30 น. Case demonstration ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก ชั้น 11 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โซน C ห้อง B9-11, B18-19, B27-29 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


เวลา 13:30-15:30 น. Case discussion ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โซน B โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


**ทางเข้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ :
-ด้านตึกเจริญสมศรี หรือฝั่งตรงข้ามห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ขึ้นลิฟต์ L39 - L42
-ฝั่งถนนราชดำริ ขึ้นลิฟต์ L4 - L7

แผนผัง Case demonstration
ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก ชั้น 11 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โซน C
Share:

หมวดหมู่ : ในประเทศ