ในอดีต

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550

บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

มีแพทย์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 625 คน

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต