ในอดีต

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

มีแพทย์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 444 คน

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต