ในอดีต

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

มีแพทย์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 435 คน

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต