ในอดีต

Skin Forum: Lipolysis and Body Contouring

Laser-assisted lipolysis, นพ.ถนอมกิต เพราะสุนทร
Liposuction for Dermatologists, รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรานนท์

ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง

 

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต