ในอดีต

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ครั้งที่ 35
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

Venue: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

มีแพทย์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 704 คน


Final Program
Registration
หนังสือเชิญประชุม
หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมประชุม
Map 1
Map 2

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต