ในอดีต

Interhospital Conference โรงพยาบาลศิริราช

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554

เวลา 12:30-15:30 น.

 

12:30-14:00 น. Case Demonstration    ห้องตรวจโรคผิวหนัง ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

14:00-15:30 น. Discussion   ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามมินทร์ ชั้น 7

Case 1  Phosphaturic mesenchymal tumor (mixed connective tissue variant)
Case 2  Goldenhar syndrome with Ehlers–Danlos syndrome
Case 3  Normolipemic diffuse plane xanthoma
Case 4  Disseminated Mycobacterium abscessus infection in acquire immunodeficient patient
Case 5A  Palisaded neutrophilic and granulomatous dermatitis (PNGD)
Case 5B  Palisaded neutrophilic and granulomatous dermatitis (PNGD)
Case 6A  Subcutaneous granuloma annulare
Case 6B  Generalized granuloma annulare
Case 7  Systemic sarcoidosis
Case 8  Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens
Case 9A  Classic lichen planopilaris
Case 9B  Frontal fibrosing alopecia
Case 9C  Graham Little-Piccardi-Lassueur syndrome
Case 10A  Imatinib mesylate-induced lichen planus
Case 10B  Hypertrophic lichen planus
Case 11  Rowell’s syndrome
Case 12A  Pityriasis rubra pilaris, classic adult type
Case 12B  Pityriasis rubra pilaris, classic adult type
Case 13A  Punctate palmoplantar keratoderma
Case 13B  Punctate palmoplantar keratoderma
Case 14  Degenerative collagenous plaques of the hands
Case 15  Perforating folliculitis
Case 16A  Dermatitis herpetiformis
Case 16B  Dermatitis herpetiformis
Case 17  Porphyria cutanea tarda
Case 18  Rhinophyma
Case 19  Endonyx onychomycosis
Case 20  Familial primary localized cutaneous amyloidosis
Case 21  Systemic amyloidosis associated with multiple myeloma
Case 22  Pigmented dermatofibrosarcoma protuberans (Bednar’s tumor)
Case 23  Adult-onset arteriovenous malformation
Case 24  African endemic Kaposi’s sarcoma
Case 25  Urticaria pigmentosa
Case 26  Cutaneous Rosai-Dorfman disease
Case 27  Kimura disease
Case 28  Primary cutaneous plasmacytosis
Case 29  Primary cutaneous plasmacytoma
Case 30  Intravascular lymphoma

Handout

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต