ในอดีต


Interhospital Conference โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดโดย หน่วยโรคผิวหนัง โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554

เวลา 11.30-15.00 น.

-----------------------------------------------------------

11.30-12.30 น. ดูผู้ป่วยที่โอพีดีผิวหนัง ชั้น2 โซน J อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
12.30-13.30 น. ดูแสดงผลิตภัณฑ์จากบริษัทยา ณ ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

12.30-13.30 น. Coffee-break
14.00-15.00 น. Case discussion ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจอดรถได้ที่ ซ.สวนเงิน (ที่จอดรถมีจำกัด)

Case 1 Recurrent pruritic erythematous eruptions for 4 years
Case 2 Generalized it erythematous rash for 3 months
Case 3 Chronic dermatomal eruption on chest for 3 months
Case 4.1 chronic dermatomal eruption on chest for 3 months
Case 4.2 Asymtomatic band-like atrophic brownish patches on knee for 3 months
Case 5 Multiple red nodular rashes at abdomen for 1 year
Case 6 Hypopigmented sclerotic patch with central dark-brown papules for 2 ½ years
Case 7 Multiple papules on face for 40 years
Case 8.1 Multiple wide spread comedone-like lesions for 5 years
Case 8.2 blackish papules and inflamed nodules for 2 years
Case 9 Chronic, pruritic, brownish patch on upper back
Case 10 itchy rash on scalp and face for 10 years
Case 11 Skin dyspigmentation for 10 years
Case 12 Tense bullae and vesicles at trunk, both hands and soles for 8 years
Case 13.1 Multiple firm papules and nodules over 6 months
Case 13.2 Multiple yellowish papules for 3 years
Case 14.1 Multiple hypopigmented patches for 6 months
Case 14.2 Multiple hypopigmented patches for 5 months
Case 15.1 Progressive itching rash at extremities for 1 month
Case 15.2 Pruritic rash at extremities for 2 months
Case 16.1 Asymptomatic erythematous papules and plaques for 2 months
Case 16.2 Pink papules and plaques for 1 year
Case 17 Progressive rash for 5 months
Case 18 Multiple skin lesions at birth
Case 19 Asymptomatic lesions on arm for several years
Case 20 Developmental delay and photosensitivity
Case 21 Multiple erythematous papules in linear pattern at left leg
Case 22 Multiple hyperkeratosis plaques on the body since age of 2 years
Case 23 A slightly fast-growing nodule on chest wall over 6 months
Case 24 Hyperpigmented verrucous plaques on both feet

Click

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต