ในอดีต

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
เวลา 12.30 - 15.30 น.
--------------------------------

12.30-13.30 น. OPD case ห้องตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
13.30-15.30 น. Discussion ห้องประชุม ชั้น 10 ตึกเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต