ในอดีต

Interhospital Conference โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
เวลา 12.30-15.30 น.
***********************
12.30-13.30 น. OPD case ห้องตรวจโรคผิวหนัง ตึก ภปร. ชั้น 2
13.30-15.30 น. Discussion ห้องประชุม ตึก ภปร. ชั้น 18

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต