ในอดีต

การประชุมกลางปี 2555
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
DST Mid-Year Meeting 2012


Venue: Vibhavadee Ballroom C,
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

จำนวนผู้เข้าประชุม 288 คน

Tentative Program

Final Scientific Program

Registration

หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมประชุม

Floor Plan

Map

สนับสนุนการจัดประชุม

หมายเหตุ
1. การประชุมครั้งนี้ จะรับแพทย์เฉพาะสมาชิก (ทั้งสามัญและสมทบ) ของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ค่าลงทะเบียนจะเท่ากันทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ
3. จะไม่มีการออก booth แสดงผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เข้าประชุมได้เต็มที่
4. รับผู้เข้าประชุมประมาณ 200 คน
5. รับลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (on-site)
6. การบรรยายจะเป็นภาษาไทย (เพื่อสลับกับการประชุม DST Annual Meeting ที่เป็นภาษาอังกฤษ)

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต