ในอดีต

Inter hospital Conference ประจำปี 2555

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555

จัดโดย หน่วยโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


ตารางการประชุม : Inter hospital conference 2555
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555
11.00 – 12.30 ดูผู้ป่วยที่โอพีดีผิวหนัง ชั้น 2 โซน J อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
12.30 – 13.30 ดูแสดงผลิตภัณฑ์จากบริษัทยา ณ ชั้น 9 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
12.30 – 13.45 Coffee-break
14.00 – 15.00 Case discussion ณ ห้อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
แผนที่
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจอดรถได้ที่ซอยสวนเงิน (ใต้ทางด่วน)
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต