ในอดีต

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 39
39th DST Annual Meeting 2014
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย


26 - 28 มีนาคม 2557
Venue: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd Floor, Bangkok, Thailand

882 Attendee

Official language: English

Final Program
Pre-Congress at Lotus Suites 3-4, Centara Grand @ CentralWorld, 22nd Floor
Main Congress
Workshop

Registration (Thai)

Registration (English)

หนังสือขออนุมัติให้แพทย์เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา


DST Membership Application Form

CentralWorld Map


Press Conference


Exhibitor

Exhibitor Floor Plan

22nd Floor Plan

23rd Floor Plan

Room Capacity

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต