ในอดีต

8th RPD & 40th DST

8th Regional Scientific Meeting on Pediatric Dermatology (RPD) 2015
in collaboration with
40th
Annual Meeting of the Dermatological Society of Thailand (DST) 2015

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 40 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

8th RPD Theme "Challenges in Pediatric Dermatology"

40th DST Theme "40 Years Journey towards Excellence in Dermatology"

4 - 6 มีนาคม 2558

Venue: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld, 22nd & 23rd Floor, Bangkok, Thailand

1,200 Attendee

สมาชิก 762 คน
แพทย์ประจำบ้าน 71 คน
แพทย์ไม่ได้เป็นสมาชิก 179 คน
แพทย์ต่างประเทศ 168 คน
พยาบาล 20 คน

Program at A Glance
Day 1
Day 2

Day 3

Scientific Program
Day 1
Day 2
Day 3


Evaluation Form
4 Mar 15
5 Mar 15
6 Mar 15

ลงทะเบียนประชุม

Registration (International)


For RPD, contact email: rpd@dst.or.th

หนังสือขออนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม

DST Membership Application Form

22nd Floor Plan

23rd Floor Plan

Room Capacity

CentralWorld Map

.............................................................
For Exhibitor

Exhibitor

Exhibitor Floor Plan

Diamond Sponsor

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต