ในอดีต

การประชุมกลางปี 2556
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
DST Mid-Year Meeting 2013Venue: Vibhavadee Ballroom A, B
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

ผู้เข้าร่วมประชุม 332 คน
(กรรมการ, อนุกรรมการ, วิทยากร 49 คน + แพทย์ประจำบ้าน 66 คน + สมาชิก 217 คน)

VDO

Final Program

Registration

หนังสือขออนุมัติให้แพทย์เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา

Floor Plan

Map


หมายเหตุ

1. การประชุมครั้งนี้ จะรับแพทย์เฉพาะที่เป็นสมาชิก (ทั้งสามัญและสมทบ) ของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. แพทย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุมแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะต้องกรอกใบสมัครสมาชิกพร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมฯ รับรองก่อน เมื่อได้เป็นสมาชิกสมทบแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้
3. บรรยายภาษาไทย

สมัครสมาชิก สมาคมฯ

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต