ในอดีต

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556
12:30 - 15:30 น.
---------------------------------------------------------------------------

12:30 - 13:30 น. OPD case ห้องตรวจโรคผิวหนัง ตึก ภปร. ชั้น 2
13:30 - 15:30 น. Discussion ห้องประชุม ตึก ภปร. ชั้น 18

Handbook

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ในการประชุมนี้จะมีการใช้ QR code ในกิจกรรม สำหรับท่านที่มี mobile devices เช่น iPad, iPhone หรือ devices อื่น ๆ ที่สามารถถ่ายรูปและเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ได้ กรุณา download application ฟรี ที่สามารถอ่าน QR code และ จัดเก็บเอกสารที่เป็น file PDF ได้ ไว้ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็วในวันจริง (สามารถใช้สัญญาณ WiFi ของ รพ.ที่จัดไว้ให้ได้ฟรี)
------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต