ในอดีต

Skin Forum II : Oral Lesions for Dermatologists
Invited Speaker : Roy Rogers III, MD
ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
13:30-15:30 น.

Handout
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต