ในอดีต

Skin Forum I: Cell Therapies for Epidermolysis Bullosa
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:30-15:30 น.
ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
---------------------------------------------------------

Speaker : Prof. John McGrath, MD

Handout
Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต