ในอดีต

การประชุมกลางปี 2557
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
DST Mid-Year Meeting 2014

Theme: "Tips and Tricks in Dermatologic Practice"

Venue:
Pullman Bangkok King Power Hotel
Infinity Ballroom 1 & 2
มีแพทย์เข้าร่วมประชุม 298 คน


VDO

Final Program

Registration

หนังสือขออนุมัติให้แพทย์เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา

Pullman Bangkok King Power Floor Plan

Pullman Bangkok King Power Hotel Map


หมายเหตุ

1. การประชุมครั้งนี้ จะรับแพทย์เฉพาะที่เป็นสมาชิก (ทั้งสามัญและสมทบ) ของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. แพทย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุมแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะต้องกรอกใบสมัครสมาชิกพร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมฯ รับรองก่อน เมื่อได้เป็นสมาชิกสมทบแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้
3. บรรยายภาษาไทย

สมัครสมาชิก สมาคมฯ


For Exhibitors


จอง booth

Exhibitor floor plan

Share:

หมวดหมู่ : ในอดีต