ในอดีต

ค้นหา
29 กรกฏาคม 255920.7K
29 กรกฎาคม 2559, AAD Highlight 2016

29 กรกฎาคม 2559, AAD Highlight 2016

AAD Highlight 2016
VDO

หมวดหมู่ : ในอดีต
23 มีนาคม 255967.7K
23 - 25 มีนาคม 2559, DST AM

23 - 25 มีนาคม 2559, DST AM

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 41
41st DST Annual Meeting 2016

หมวดหมู่ : ในอดีต
08 กุมภาพันธ์ 255931.1K
8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559, Short Course

8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 36 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"

หมวดหมู่ : ในอดีต
15 มกราคม 255924.9K
15 มกราคม 2559

15 มกราคม 2559

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
18 ธันวาคม 255827.1K
18 ธันวาคม 2558

18 ธันวาคม 2558

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
20 พฤศจิกายน 255826.6K
20 พฤศจิกายน 2558

20 พฤศจิกายน 2558

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
เวลา 12:00-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
08 ตุลาคม 255834.4K
8 - 10 ตุลาคม 2558, ICAD

8 - 10 ตุลาคม 2558, ICAD

ICAD 2015
International Congress of Aesthetic Dermatology 2015

Bangkok, Thailand

หมวดหมู่ : ในอดีต
02 ตุลาคม 255822.3K
2 ตุลาคม 2558

2 ตุลาคม 2558

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี
12:00-15:45 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
25 กันยายน 255820.7K
25 กันยายน 2558, DST MM

25 กันยายน 2558, DST MM

การประชุมกลางปี 2558
DST Mid-Year Meeting 2015
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ : ในอดีต
11 กันยายน 255819.0K
11 กันยายน 2558

11 กันยายน 2558

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
26 มิถุนายน 255810.4K
26 มิถุนายน 2558

26 มิถุนายน 2558

AAD Highlight 2015
ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา รพ.พระมงกุฎเกล้า
เวลา 13:00-15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
03 เมษายน 255825.8K
4 - 6 มีนาคม 2558, DST AM

4 - 6 มีนาคม 2558, DST AM

8th RPD & 40th DST
8th Regional Scientific Meeting on Pediatric Dermatology (RPD) 2015 in collaboration with 40th Annual Meeting of Dermatological Society of Thailand (DST) 2015
Bangkok, Thailand


หมวดหมู่ : ในอดีต
02 กุมภาพันธ์ 255819.7K
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558, Short Course

2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 35 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"

หมวดหมู่ : ในอดีต
09 มกราคม 255812.3K
9 มกราคม 2558

9 มกราคม 2558

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
12 ธันวาคม 255714.2K
12 ธันวาคม 2557

12 ธันวาคม 2557

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
12:30 - 15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
29 กรกฏาคม 255920.7K
29 กรกฎาคม 2559, AAD Highlight 2016

29 กรกฎาคม 2559, AAD Highlight 2016

AAD Highlight 2016
VDO

หมวดหมู่ : ในอดีต
23 มีนาคม 255967.7K
23 - 25 มีนาคม 2559, DST AM

23 - 25 มีนาคม 2559, DST AM

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ครั้งที่ 41
41st DST Annual Meeting 2016

หมวดหมู่ : ในอดีต
08 กุมภาพันธ์ 255931.1K
8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559, Short Course

8 - 19 กุมภาพันธ์ 2559, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 36 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"

หมวดหมู่ : ในอดีต
15 มกราคม 255924.9K
15 มกราคม 2559

15 มกราคม 2559

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
18 ธันวาคม 255827.1K
18 ธันวาคม 2558

18 ธันวาคม 2558

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
20 พฤศจิกายน 255826.6K
20 พฤศจิกายน 2558

20 พฤศจิกายน 2558

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
เวลา 12:00-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
08 ตุลาคม 255834.4K
8 - 10 ตุลาคม 2558, ICAD

8 - 10 ตุลาคม 2558, ICAD

ICAD 2015
International Congress of Aesthetic Dermatology 2015

Bangkok, Thailand

หมวดหมู่ : ในอดีต
02 ตุลาคม 255822.3K
2 ตุลาคม 2558

2 ตุลาคม 2558

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี
12:00-15:45 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
25 กันยายน 255820.7K
25 กันยายน 2558, DST MM

25 กันยายน 2558, DST MM

การประชุมกลางปี 2558
DST Mid-Year Meeting 2015
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ : ในอดีต
11 กันยายน 255819.0K
11 กันยายน 2558

11 กันยายน 2558

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
26 มิถุนายน 255810.4K
26 มิถุนายน 2558

26 มิถุนายน 2558

AAD Highlight 2015
ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา รพ.พระมงกุฎเกล้า
เวลา 13:00-15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
03 เมษายน 255825.8K
4 - 6 มีนาคม 2558, DST AM

4 - 6 มีนาคม 2558, DST AM

8th RPD & 40th DST
8th Regional Scientific Meeting on Pediatric Dermatology (RPD) 2015 in collaboration with 40th Annual Meeting of Dermatological Society of Thailand (DST) 2015
Bangkok, Thailand


หมวดหมู่ : ในอดีต
02 กุมภาพันธ์ 255819.7K
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558, Short Course

2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 35 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"

หมวดหมู่ : ในอดีต
09 มกราคม 255812.3K
9 มกราคม 2558

9 มกราคม 2558

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
12 ธันวาคม 255714.2K
12 ธันวาคม 2557

12 ธันวาคม 2557

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
12:30 - 15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต