ในอดีต

ค้นหา
21 พฤศจิกายน 255712.4K
21 พฤศจิกายน 2557

21 พฤศจิกายน 2557

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
12:30 - 15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
17 ตุลาคม 255715.4K
17 ตุลาคม 2557

17 ตุลาคม 2557

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
12 กันยายน 255711.3K
12 กันยายน 2557, DST MM

12 กันยายน 2557, DST MM

การประชุมกลางปี 2557
VDO

หมวดหมู่ : ในอดีต
29 สิงหาคม 255714.0K
29 สิงหาคม 2557

29 สิงหาคม 2557

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี
12:00-15:20 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
26 สิงหาคม 255711.4K
26 สิงหาคม 2557

26 สิงหาคม 2557

Unlock the Beauty Secret – Feel the Difference with HA Volumizer
Dr. Mauricio De Maio, Brazil
รพ.จุฬาลงกรณ์
09:00-12:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
15 สิงหาคม 255713.4K
15 สิงหาคม 2557

15 สิงหาคม 2557

How to avoid filler complications
VDO

หมวดหมู่ : ในอดีต
20 มิถุนายน 255710.7K
20 มิถุนายน 2557

20 มิถุนายน 2557

AAD Highlight 2014
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง
เวลา 13:00-15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
27 มีนาคม 255722.6K
26 - 28 มีนาคม 2557, DST AM

26 - 28 มีนาคม 2557, DST AM

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 39
39th DST Annual Meeting 2014


หมวดหมู่ : ในอดีต
17 กุมภาพันธ์ 255714.7K
17 - 28 กุมภาพันธ์ 2557, Short Course

17 - 28 กุมภาพันธ์ 2557, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 34 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"

หมวดหมู่ : ในอดีต
23 มกราคม 255715.4K
23 - 25 มกราคม 2557, ICAD

23 - 25 มกราคม 2557, ICAD

ICAD 2014
International Congress in Aesthetic Dermatology 2014

Cancelled

หมวดหมู่ : ในอดีต
10 มกราคม 25575.3K
10 มกราคม 2557

10 มกราคม 2557

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
Handbook

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 ธันวาคม 25566.7K
13 ธันวาคม 2556

13 ธันวาคม 2556

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
Handbook

หมวดหมู่ : ในอดีต
29 พฤศจิกายน 25565.3K
29 พฤศจิกายน 2556

29 พฤศจิกายน 2556

Skin Forum II : Oral Lesions for Dermatologists
รพ.พระมงกุฎเกล้า
Handout

หมวดหมู่ : ในอดีต
08 พฤศจิกายน 25565.1K
8 พฤศจิกายน 2556

8 พฤศจิกายน 2556

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
Handbook

หมวดหมู่ : ในอดีต
11 ตุลาคม 25565.6K
11 ตุลาคม 2556

11 ตุลาคม 2556

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
Handbook

หมวดหมู่ : ในอดีต
21 พฤศจิกายน 255712.4K
21 พฤศจิกายน 2557

21 พฤศจิกายน 2557

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
12:30 - 15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
17 ตุลาคม 255715.4K
17 ตุลาคม 2557

17 ตุลาคม 2557

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
12 กันยายน 255711.3K
12 กันยายน 2557, DST MM

12 กันยายน 2557, DST MM

การประชุมกลางปี 2557
VDO

หมวดหมู่ : ในอดีต
29 สิงหาคม 255714.0K
29 สิงหาคม 2557

29 สิงหาคม 2557

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี
12:00-15:20 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
26 สิงหาคม 255711.4K
26 สิงหาคม 2557

26 สิงหาคม 2557

Unlock the Beauty Secret – Feel the Difference with HA Volumizer
Dr. Mauricio De Maio, Brazil
รพ.จุฬาลงกรณ์
09:00-12:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
15 สิงหาคม 255713.4K
15 สิงหาคม 2557

15 สิงหาคม 2557

How to avoid filler complications
VDO

หมวดหมู่ : ในอดีต
20 มิถุนายน 255710.7K
20 มิถุนายน 2557

20 มิถุนายน 2557

AAD Highlight 2014
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง
เวลา 13:00-15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
27 มีนาคม 255722.6K
26 - 28 มีนาคม 2557, DST AM

26 - 28 มีนาคม 2557, DST AM

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 39
39th DST Annual Meeting 2014


หมวดหมู่ : ในอดีต
17 กุมภาพันธ์ 255714.7K
17 - 28 กุมภาพันธ์ 2557, Short Course

17 - 28 กุมภาพันธ์ 2557, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 34 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"

หมวดหมู่ : ในอดีต
23 มกราคม 255715.4K
23 - 25 มกราคม 2557, ICAD

23 - 25 มกราคม 2557, ICAD

ICAD 2014
International Congress in Aesthetic Dermatology 2014

Cancelled

หมวดหมู่ : ในอดีต
10 มกราคม 25575.3K
10 มกราคม 2557

10 มกราคม 2557

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
Handbook

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 ธันวาคม 25566.7K
13 ธันวาคม 2556

13 ธันวาคม 2556

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
Handbook

หมวดหมู่ : ในอดีต
29 พฤศจิกายน 25565.3K
29 พฤศจิกายน 2556

29 พฤศจิกายน 2556

Skin Forum II : Oral Lesions for Dermatologists
รพ.พระมงกุฎเกล้า
Handout

หมวดหมู่ : ในอดีต
08 พฤศจิกายน 25565.1K
8 พฤศจิกายน 2556

8 พฤศจิกายน 2556

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
Handbook

หมวดหมู่ : ในอดีต
11 ตุลาคม 25565.6K
11 ตุลาคม 2556

11 ตุลาคม 2556

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
Handbook

หมวดหมู่ : ในอดีต