ในอดีต

ค้นหา
26 มิถุนายน 255810.6K
26 มิถุนายน 2558

26 มิถุนายน 2558

AAD Highlight 2015
ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา รพ.พระมงกุฎเกล้า
เวลา 13:00-15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
03 เมษายน 255825.9K
4 - 6 มีนาคม 2558, DST AM

4 - 6 มีนาคม 2558, DST AM

8th RPD & 40th DST
8th Regional Scientific Meeting on Pediatric Dermatology (RPD) 2015 in collaboration with 40th Annual Meeting of Dermatological Society of Thailand (DST) 2015
Bangkok, Thailand


หมวดหมู่ : ในอดีต
02 กุมภาพันธ์ 255819.9K
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558, Short Course

2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 35 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"

หมวดหมู่ : ในอดีต
09 มกราคม 255812.5K
9 มกราคม 2558

9 มกราคม 2558

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
12 ธันวาคม 255714.4K
12 ธันวาคม 2557

12 ธันวาคม 2557

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
12:30 - 15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
21 พฤศจิกายน 255712.5K
21 พฤศจิกายน 2557

21 พฤศจิกายน 2557

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
12:30 - 15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
17 ตุลาคม 255715.5K
17 ตุลาคม 2557

17 ตุลาคม 2557

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
12 กันยายน 255711.5K
12 กันยายน 2557, DST MM

12 กันยายน 2557, DST MM

การประชุมกลางปี 2557
VDO

หมวดหมู่ : ในอดีต
29 สิงหาคม 255714.1K
29 สิงหาคม 2557

29 สิงหาคม 2557

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี
12:00-15:20 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
26 สิงหาคม 255711.5K
26 สิงหาคม 2557

26 สิงหาคม 2557

Unlock the Beauty Secret – Feel the Difference with HA Volumizer
Dr. Mauricio De Maio, Brazil
รพ.จุฬาลงกรณ์
09:00-12:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
15 สิงหาคม 255713.6K
15 สิงหาคม 2557

15 สิงหาคม 2557

How to avoid filler complications
VDO

หมวดหมู่ : ในอดีต
20 มิถุนายน 255710.8K
20 มิถุนายน 2557

20 มิถุนายน 2557

AAD Highlight 2014
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง
เวลา 13:00-15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
27 มีนาคม 255722.6K
26 - 28 มีนาคม 2557, DST AM

26 - 28 มีนาคม 2557, DST AM

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 39
39th DST Annual Meeting 2014


หมวดหมู่ : ในอดีต
17 กุมภาพันธ์ 255714.8K
17 - 28 กุมภาพันธ์ 2557, Short Course

17 - 28 กุมภาพันธ์ 2557, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 34 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"

หมวดหมู่ : ในอดีต
23 มกราคม 255715.6K
23 - 25 มกราคม 2557, ICAD

23 - 25 มกราคม 2557, ICAD

ICAD 2014
International Congress in Aesthetic Dermatology 2014

Cancelled

หมวดหมู่ : ในอดีต
26 มิถุนายน 255810.6K
26 มิถุนายน 2558

26 มิถุนายน 2558

AAD Highlight 2015
ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา รพ.พระมงกุฎเกล้า
เวลา 13:00-15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
03 เมษายน 255825.9K
4 - 6 มีนาคม 2558, DST AM

4 - 6 มีนาคม 2558, DST AM

8th RPD & 40th DST
8th Regional Scientific Meeting on Pediatric Dermatology (RPD) 2015 in collaboration with 40th Annual Meeting of Dermatological Society of Thailand (DST) 2015
Bangkok, Thailand


หมวดหมู่ : ในอดีต
02 กุมภาพันธ์ 255819.9K
2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558, Short Course

2 - 13 กุมภาพันธ์ 2558, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 35 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"

หมวดหมู่ : ในอดีต
09 มกราคม 255812.5K
9 มกราคม 2558

9 มกราคม 2558

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
12 ธันวาคม 255714.4K
12 ธันวาคม 2557

12 ธันวาคม 2557

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
12:30 - 15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
21 พฤศจิกายน 255712.5K
21 พฤศจิกายน 2557

21 พฤศจิกายน 2557

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
12:30 - 15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
17 ตุลาคม 255715.5K
17 ตุลาคม 2557

17 ตุลาคม 2557

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
12:30-15:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
12 กันยายน 255711.5K
12 กันยายน 2557, DST MM

12 กันยายน 2557, DST MM

การประชุมกลางปี 2557
VDO

หมวดหมู่ : ในอดีต
29 สิงหาคม 255714.1K
29 สิงหาคม 2557

29 สิงหาคม 2557

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี
12:00-15:20 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
26 สิงหาคม 255711.5K
26 สิงหาคม 2557

26 สิงหาคม 2557

Unlock the Beauty Secret – Feel the Difference with HA Volumizer
Dr. Mauricio De Maio, Brazil
รพ.จุฬาลงกรณ์
09:00-12:30 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
15 สิงหาคม 255713.6K
15 สิงหาคม 2557

15 สิงหาคม 2557

How to avoid filler complications
VDO

หมวดหมู่ : ในอดีต
20 มิถุนายน 255710.8K
20 มิถุนายน 2557

20 มิถุนายน 2557

AAD Highlight 2014
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง
เวลา 13:00-15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
27 มีนาคม 255722.6K
26 - 28 มีนาคม 2557, DST AM

26 - 28 มีนาคม 2557, DST AM

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 39
39th DST Annual Meeting 2014


หมวดหมู่ : ในอดีต
17 กุมภาพันธ์ 255714.8K
17 - 28 กุมภาพันธ์ 2557, Short Course

17 - 28 กุมภาพันธ์ 2557, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 34 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"

หมวดหมู่ : ในอดีต
23 มกราคม 255715.6K
23 - 25 มกราคม 2557, ICAD

23 - 25 มกราคม 2557, ICAD

ICAD 2014
International Congress in Aesthetic Dermatology 2014

Cancelled

หมวดหมู่ : ในอดีต