ในอดีต

ค้นหา
19 ตุลาคม 25557.1K
19 ตุลาคม 2555

19 ตุลาคม 2555

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง

หมวดหมู่ : ในอดีต
14 กันยายน 25555.7K
14 กันยายน 2555

14 กันยายน 2555

การประชุมกลางปี 2555 สมาคมฯ
DST Mid-Year Meeting 2012
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

หมวดหมู่ : ในอดีต
31 สิงหาคม 25559.3K
31 สิงหาคม 2555

31 สิงหาคม 2555

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 กรกฏาคม 25559.4K
13 กรกฎาคม 2555

13 กรกฎาคม 2555

Skin Forum " Sunscreens: The Cons "

เวลา 13.30 - 15.00 . ห้องประชุมประจวบ
ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
25 พฤษภาคม 25557.5K
25 พฤษภาคม 2555

25 พฤษภาคม 2555

AAD Highlight 2012
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง
13:30 - 15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
29 กุมภาพันธ์ 25559.9K
29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555, Annual

29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555, Annual

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 37
Centara Grand &
Bangkok Convention Centre at CentralWorld

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 กุมภาพันธ์ 25559.1K
13 - 24 กุมภาพันธ์ 2555, Short Course

13 - 24 กุมภาพันธ์ 2555, Short Course

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 32 ของสมาคมฯ

หมวดหมู่ : ในอดีต
19 มกราคม 25558.4K
19 - 21 มกราคม 2555, ICAD

19 - 21 มกราคม 2555, ICAD

ICAD 2012
International Congress of Aesthetic Dermatology 2012

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มกราคม 25556.4K
13 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์-ศิริราช

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มกราคม 25555.3K
13 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์
เลื่อนการประชุมจาก 11 พฤศจิกายน 2555 มาจัดร่วมกับ ศิริราช เพราะน้ำท่วม

หมวดหมู่ : ในอดีต
16 ธันวาคม 25545.4K
16 ธันวาคม 2554

16 ธันวาคม 2554

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
สมาชิกที่ไม่ได้มาร่วมประชุม สามารถเข้าไปดู Handbook ได้แล้ว


หมวดหมู่ : ในอดีต
07 ตุลาคม 25545.2K
7 ตุลาคม 2554

7 ตุลาคม 2554

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
Click


หมวดหมู่ : ในอดีต
09 กันยายน 25545.0K
9 กันยายน 2554

9 กันยายน 2554

13:30 - 15:00 น.
Skin forum :
Oral-Genital Lesions

ห้องเรณู โคตรจรัสชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
19 สิงหาคม 25545.9K
19 สิงหาคม 2554

19 สิงหาคม 2554

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี


หมวดหมู่ : ในอดีต
08 กรกฏาคม 25549.6K
8 กรกฎาคม 2554

8 กรกฎาคม 2554

Skin Forum: 22nd WCD Highlight 2011
ห้องประจวบ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
19 ตุลาคม 25557.1K
19 ตุลาคม 2555

19 ตุลาคม 2555

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง

หมวดหมู่ : ในอดีต
14 กันยายน 25555.7K
14 กันยายน 2555

14 กันยายน 2555

การประชุมกลางปี 2555 สมาคมฯ
DST Mid-Year Meeting 2012
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

หมวดหมู่ : ในอดีต
31 สิงหาคม 25559.3K
31 สิงหาคม 2555

31 สิงหาคม 2555

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 กรกฏาคม 25559.4K
13 กรกฎาคม 2555

13 กรกฎาคม 2555

Skin Forum " Sunscreens: The Cons "

เวลา 13.30 - 15.00 . ห้องประชุมประจวบ
ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
25 พฤษภาคม 25557.5K
25 พฤษภาคม 2555

25 พฤษภาคม 2555

AAD Highlight 2012
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง
13:30 - 15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
29 กุมภาพันธ์ 25559.9K
29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555, Annual

29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555, Annual

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 37
Centara Grand &
Bangkok Convention Centre at CentralWorld

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 กุมภาพันธ์ 25559.1K
13 - 24 กุมภาพันธ์ 2555, Short Course

13 - 24 กุมภาพันธ์ 2555, Short Course

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 32 ของสมาคมฯ

หมวดหมู่ : ในอดีต
19 มกราคม 25558.4K
19 - 21 มกราคม 2555, ICAD

19 - 21 มกราคม 2555, ICAD

ICAD 2012
International Congress of Aesthetic Dermatology 2012

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มกราคม 25556.4K
13 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์-ศิริราช

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มกราคม 25555.3K
13 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์
เลื่อนการประชุมจาก 11 พฤศจิกายน 2555 มาจัดร่วมกับ ศิริราช เพราะน้ำท่วม

หมวดหมู่ : ในอดีต
16 ธันวาคม 25545.4K
16 ธันวาคม 2554

16 ธันวาคม 2554

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
สมาชิกที่ไม่ได้มาร่วมประชุม สามารถเข้าไปดู Handbook ได้แล้ว


หมวดหมู่ : ในอดีต
07 ตุลาคม 25545.2K
7 ตุลาคม 2554

7 ตุลาคม 2554

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
Click


หมวดหมู่ : ในอดีต
09 กันยายน 25545.0K
9 กันยายน 2554

9 กันยายน 2554

13:30 - 15:00 น.
Skin forum :
Oral-Genital Lesions

ห้องเรณู โคตรจรัสชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
19 สิงหาคม 25545.9K
19 สิงหาคม 2554

19 สิงหาคม 2554

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี


หมวดหมู่ : ในอดีต
08 กรกฏาคม 25549.6K
8 กรกฎาคม 2554

8 กรกฎาคม 2554

Skin Forum: 22nd WCD Highlight 2011
ห้องประจวบ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต