ในอดีต

ค้นหา
20 พฤษภาคม 25546.0K
20 พฤษภาคม 2554

20 พฤษภาคม 2554

AAD Highlight 2011
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง

13:00 - 15:00 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
15 มีนาคม 25548.4K
15 มีนาคม 2554

15 มีนาคม 2554

เรื่อง Histopathology of systemic diseases
ตึกเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกล้า
เวลา 13:30-15:30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
03 มีนาคม 25548.0K
2-4 มีนาคม 2554

2-4 มีนาคม 2554

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 36
Centara Grand &
Bangkok Convention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
14 กุมภาพันธ์ 25548.3K
14 - 25 กุมภาพันธ์ 2554, Short Course

14 - 25 กุมภาพันธ์ 2554, Short Course

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 31 ของสมาคมฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต
21 มกราคม 25547.9K
21 มกราคม 2554

21 มกราคม 2554

Interhospital Conference โรงพยาบาลศิริราช
Handout


หมวดหมู่ : ในอดีต
17 ธันวาคม 25536.2K
17 ธันวาคม 2553

17 ธันวาคม 2553

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
26 พฤศจิกายน 25534.8K
26 - 28 พฤศจิกายน 2553

26 - 28 พฤศจิกายน 2553

ประชุมกลางปี 2553
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ตึกศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี


หมวดหมู่ : ในอดีต
12 พฤศจิกายน 25535.6K
12 พฤศจิกายน 2553

12 พฤศจิกายน 2553

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์
สมาชิกที่พลาดการประชุม สามารถเข้าไปดู Handout ได้แล้ว


หมวดหมู่ : ในอดีต
10 พฤศจิกายน 25539.0K
11 พฤศจิกายน 2553

11 พฤศจิกายน 2553

14:00 - 15:00 น.
Skin forum :
“Development of siRNA-based therapies for skin disorders"

ห้องประชุมเรณู-โคตรจรัสชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
15 ตุลาคม 25538.8K
15 ตุลาคม 2553

15 ตุลาคม 2553

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
10 กันยายน 25536.6K
10 กันยายน 2553

10 กันยายน 2553

Skin Forum
Noninvasive Dermatologic Measurement: From Research to Clinical


หมวดหมู่ : ในอดีต
06 สิงหาคม 25534.6K
6 สิงหาคม 2553

6 สิงหาคม 2553

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี


หมวดหมู่ : ในอดีต
09 กรกฏาคม 25535.3K
9 กรกฎาคม 2553

9 กรกฎาคม 2553

Skin Forum: Epidemiology in Dermatology
ห้องประชุมประจวบ ตึก มวก.ชั้น 3 รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 มีนาคม 25535.0K
11-12 มีนาคม 2553

11-12 มีนาคม 2553

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ครั้งที่ 35
Centara Grand &
BangkokConvention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
02 มีนาคม 25534.8K
2-10 มีนาคม 2553

2-10 มีนาคม 2553

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 30 ของสมาคมฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต
20 พฤษภาคม 25546.0K
20 พฤษภาคม 2554

20 พฤษภาคม 2554

AAD Highlight 2011
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง

13:00 - 15:00 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
15 มีนาคม 25548.4K
15 มีนาคม 2554

15 มีนาคม 2554

เรื่อง Histopathology of systemic diseases
ตึกเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกล้า
เวลา 13:30-15:30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
03 มีนาคม 25548.0K
2-4 มีนาคม 2554

2-4 มีนาคม 2554

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 36
Centara Grand &
Bangkok Convention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
14 กุมภาพันธ์ 25548.3K
14 - 25 กุมภาพันธ์ 2554, Short Course

14 - 25 กุมภาพันธ์ 2554, Short Course

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 31 ของสมาคมฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต
21 มกราคม 25547.9K
21 มกราคม 2554

21 มกราคม 2554

Interhospital Conference โรงพยาบาลศิริราช
Handout


หมวดหมู่ : ในอดีต
17 ธันวาคม 25536.2K
17 ธันวาคม 2553

17 ธันวาคม 2553

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
26 พฤศจิกายน 25534.8K
26 - 28 พฤศจิกายน 2553

26 - 28 พฤศจิกายน 2553

ประชุมกลางปี 2553
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ตึกศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี


หมวดหมู่ : ในอดีต
12 พฤศจิกายน 25535.6K
12 พฤศจิกายน 2553

12 พฤศจิกายน 2553

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์
สมาชิกที่พลาดการประชุม สามารถเข้าไปดู Handout ได้แล้ว


หมวดหมู่ : ในอดีต
10 พฤศจิกายน 25539.0K
11 พฤศจิกายน 2553

11 พฤศจิกายน 2553

14:00 - 15:00 น.
Skin forum :
“Development of siRNA-based therapies for skin disorders"

ห้องประชุมเรณู-โคตรจรัสชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
15 ตุลาคม 25538.8K
15 ตุลาคม 2553

15 ตุลาคม 2553

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
10 กันยายน 25536.6K
10 กันยายน 2553

10 กันยายน 2553

Skin Forum
Noninvasive Dermatologic Measurement: From Research to Clinical


หมวดหมู่ : ในอดีต
06 สิงหาคม 25534.6K
6 สิงหาคม 2553

6 สิงหาคม 2553

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี


หมวดหมู่ : ในอดีต
09 กรกฏาคม 25535.3K
9 กรกฎาคม 2553

9 กรกฎาคม 2553

Skin Forum: Epidemiology in Dermatology
ห้องประชุมประจวบ ตึก มวก.ชั้น 3 รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 มีนาคม 25535.0K
11-12 มีนาคม 2553

11-12 มีนาคม 2553

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ครั้งที่ 35
Centara Grand &
BangkokConvention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
02 มีนาคม 25534.8K
2-10 มีนาคม 2553

2-10 มีนาคม 2553

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 30 ของสมาคมฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต