ในอดีต

ค้นหา
21 มกราคม 25534.6K
21 - 23 มกราคม 2553, ICAD

21 - 23 มกราคม 2553, ICAD

1st International Congress of Aesthetic Dermatology (1st ICAD)
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
08 มกราคม 25534.8K
8 มกราคม 2553

8 มกราคม 2553

Interhospital Conference รพ.ศิริราช


หมวดหมู่ : ในอดีต
19 ธันวาคม 25524.6K
19-20 ธันวาคม 2552, เชียงใหม่

19-20 ธันวาคม 2552, เชียงใหม่


หมวดหมู่ : ในอดีต
18 ธันวาคม 25527.9K
18 ธันวาคม 2552

18 ธันวาคม 2552

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
Handbook


หมวดหมู่ : ในอดีต
17 พฤศจิกายน 25528.6K
17-20 พฤศจิกายน 2552, WCPD

17-20 พฤศจิกายน 2552, WCPD

World Congress of Pediatric Dermatology (WCPD)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Click


หมวดหมู่ : ในอดีต
13 พฤศจิกายน 25528.3K
13 พฤศจิกายน 2552

13 พฤศจิกายน 2552

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
Handbook


หมวดหมู่ : ในอดีต
16 ตุลาคม 25527.4K
16 ตุลาคม 2552

16 ตุลาคม 2552

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
Handbook


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 กันยายน 25526.2K
11 กันยายน 2552

11 กันยายน 2552

Skin Forum: Lipolysis and Body Contouring 
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
14 สิงหาคม 25526.3K
14 สิงหาคม 2552

14 สิงหาคม 2552

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี


หมวดหมู่ : ในอดีต
10 กรกฏาคม 25524.8K
10 กรกฎาคม 2552

10 กรกฎาคม 2552

Skin Forum: Dermatologic Surgery 101 Mohs surgery flaps grafts to choosing suture materials
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง Handout

หมวดหมู่ : ในอดีต
15 พฤษภาคม 25524.8K
15 พฤษภาคม 2552

15 พฤษภาคม 2552

AAD Highlight 2009
Handout


หมวดหมู่ : ในอดีต
26 กุมภาพันธ์ 25525.2K
26-27 กุมภาพันธ์ 2552

26-27 กุมภาพันธ์ 2552

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต
28 กุมภาพันธ์ 25515.7K
28-29 กุมภาพันธ์ 2551

28-29 กุมภาพันธ์ 2551

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต
17 มกราคม 25518.3K
17-19 มกราคม 2551

17-19 มกราคม 2551

2nd Eurtasian congress in Aesthetic & Anti-Aging medicine (2nd ECAA)
Bangkok Convention Center, Centara Grand at Central World


หมวดหมู่ : ในอดีต
08 มีนาคม 25507.3K
8-9 มีนาคม 2550

8-9 มีนาคม 2550

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต
21 มกราคม 25534.6K
21 - 23 มกราคม 2553, ICAD

21 - 23 มกราคม 2553, ICAD

1st International Congress of Aesthetic Dermatology (1st ICAD)
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
08 มกราคม 25534.8K
8 มกราคม 2553

8 มกราคม 2553

Interhospital Conference รพ.ศิริราช


หมวดหมู่ : ในอดีต
19 ธันวาคม 25524.6K
19-20 ธันวาคม 2552, เชียงใหม่

19-20 ธันวาคม 2552, เชียงใหม่


หมวดหมู่ : ในอดีต
18 ธันวาคม 25527.9K
18 ธันวาคม 2552

18 ธันวาคม 2552

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
Handbook


หมวดหมู่ : ในอดีต
17 พฤศจิกายน 25528.6K
17-20 พฤศจิกายน 2552, WCPD

17-20 พฤศจิกายน 2552, WCPD

World Congress of Pediatric Dermatology (WCPD)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Click


หมวดหมู่ : ในอดีต
13 พฤศจิกายน 25528.3K
13 พฤศจิกายน 2552

13 พฤศจิกายน 2552

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
Handbook


หมวดหมู่ : ในอดีต
16 ตุลาคม 25527.4K
16 ตุลาคม 2552

16 ตุลาคม 2552

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
Handbook


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 กันยายน 25526.2K
11 กันยายน 2552

11 กันยายน 2552

Skin Forum: Lipolysis and Body Contouring 
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
14 สิงหาคม 25526.3K
14 สิงหาคม 2552

14 สิงหาคม 2552

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี


หมวดหมู่ : ในอดีต
10 กรกฏาคม 25524.8K
10 กรกฎาคม 2552

10 กรกฎาคม 2552

Skin Forum: Dermatologic Surgery 101 Mohs surgery flaps grafts to choosing suture materials
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง Handout

หมวดหมู่ : ในอดีต
15 พฤษภาคม 25524.8K
15 พฤษภาคม 2552

15 พฤษภาคม 2552

AAD Highlight 2009
Handout


หมวดหมู่ : ในอดีต
26 กุมภาพันธ์ 25525.2K
26-27 กุมภาพันธ์ 2552

26-27 กุมภาพันธ์ 2552

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต
28 กุมภาพันธ์ 25515.7K
28-29 กุมภาพันธ์ 2551

28-29 กุมภาพันธ์ 2551

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต
17 มกราคม 25518.3K
17-19 มกราคม 2551

17-19 มกราคม 2551

2nd Eurtasian congress in Aesthetic & Anti-Aging medicine (2nd ECAA)
Bangkok Convention Center, Centara Grand at Central World


หมวดหมู่ : ในอดีต
08 มีนาคม 25507.3K
8-9 มีนาคม 2550

8-9 มีนาคม 2550

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต