ในอดีต

ค้นหา
17 ธันวาคม 25536.1K
17 ธันวาคม 2553

17 ธันวาคม 2553

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
26 พฤศจิกายน 25534.8K
26 - 28 พฤศจิกายน 2553

26 - 28 พฤศจิกายน 2553

ประชุมกลางปี 2553
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ตึกศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี


หมวดหมู่ : ในอดีต
12 พฤศจิกายน 25535.5K
12 พฤศจิกายน 2553

12 พฤศจิกายน 2553

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์
สมาชิกที่พลาดการประชุม สามารถเข้าไปดู Handout ได้แล้ว


หมวดหมู่ : ในอดีต
10 พฤศจิกายน 25538.9K
11 พฤศจิกายน 2553

11 พฤศจิกายน 2553

14:00 - 15:00 น.
Skin forum :
“Development of siRNA-based therapies for skin disorders"

ห้องประชุมเรณู-โคตรจรัสชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
15 ตุลาคม 25538.7K
15 ตุลาคม 2553

15 ตุลาคม 2553

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
10 กันยายน 25536.6K
10 กันยายน 2553

10 กันยายน 2553

Skin Forum
Noninvasive Dermatologic Measurement: From Research to Clinical


หมวดหมู่ : ในอดีต
06 สิงหาคม 25534.5K
6 สิงหาคม 2553

6 สิงหาคม 2553

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี


หมวดหมู่ : ในอดีต
09 กรกฏาคม 25535.2K
9 กรกฎาคม 2553

9 กรกฎาคม 2553

Skin Forum: Epidemiology in Dermatology
ห้องประชุมประจวบ ตึก มวก.ชั้น 3 รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 มีนาคม 25534.9K
11-12 มีนาคม 2553

11-12 มีนาคม 2553

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ครั้งที่ 35
Centara Grand &
BangkokConvention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
02 มีนาคม 25534.7K
2-10 มีนาคม 2553

2-10 มีนาคม 2553

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 30 ของสมาคมฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต
21 มกราคม 25534.6K
21 - 23 มกราคม 2553, ICAD

21 - 23 มกราคม 2553, ICAD

1st International Congress of Aesthetic Dermatology (1st ICAD)
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
08 มกราคม 25534.7K
8 มกราคม 2553

8 มกราคม 2553

Interhospital Conference รพ.ศิริราช


หมวดหมู่ : ในอดีต
19 ธันวาคม 25524.5K
19-20 ธันวาคม 2552, เชียงใหม่

19-20 ธันวาคม 2552, เชียงใหม่


หมวดหมู่ : ในอดีต
18 ธันวาคม 25527.8K
18 ธันวาคม 2552

18 ธันวาคม 2552

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
Handbook


หมวดหมู่ : ในอดีต
17 พฤศจิกายน 25528.5K
17-20 พฤศจิกายน 2552, WCPD

17-20 พฤศจิกายน 2552, WCPD

World Congress of Pediatric Dermatology (WCPD)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Click


หมวดหมู่ : ในอดีต
17 ธันวาคม 25536.1K
17 ธันวาคม 2553

17 ธันวาคม 2553

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
26 พฤศจิกายน 25534.8K
26 - 28 พฤศจิกายน 2553

26 - 28 พฤศจิกายน 2553

ประชุมกลางปี 2553
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ตึกศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี


หมวดหมู่ : ในอดีต
12 พฤศจิกายน 25535.5K
12 พฤศจิกายน 2553

12 พฤศจิกายน 2553

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์
สมาชิกที่พลาดการประชุม สามารถเข้าไปดู Handout ได้แล้ว


หมวดหมู่ : ในอดีต
10 พฤศจิกายน 25538.9K
11 พฤศจิกายน 2553

11 พฤศจิกายน 2553

14:00 - 15:00 น.
Skin forum :
“Development of siRNA-based therapies for skin disorders"

ห้องประชุมเรณู-โคตรจรัสชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
15 ตุลาคม 25538.7K
15 ตุลาคม 2553

15 ตุลาคม 2553

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
10 กันยายน 25536.6K
10 กันยายน 2553

10 กันยายน 2553

Skin Forum
Noninvasive Dermatologic Measurement: From Research to Clinical


หมวดหมู่ : ในอดีต
06 สิงหาคม 25534.5K
6 สิงหาคม 2553

6 สิงหาคม 2553

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี


หมวดหมู่ : ในอดีต
09 กรกฏาคม 25535.2K
9 กรกฎาคม 2553

9 กรกฎาคม 2553

Skin Forum: Epidemiology in Dermatology
ห้องประชุมประจวบ ตึก มวก.ชั้น 3 รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 มีนาคม 25534.9K
11-12 มีนาคม 2553

11-12 มีนาคม 2553

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ครั้งที่ 35
Centara Grand &
BangkokConvention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
02 มีนาคม 25534.7K
2-10 มีนาคม 2553

2-10 มีนาคม 2553

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 30 ของสมาคมฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต
21 มกราคม 25534.6K
21 - 23 มกราคม 2553, ICAD

21 - 23 มกราคม 2553, ICAD

1st International Congress of Aesthetic Dermatology (1st ICAD)
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
08 มกราคม 25534.7K
8 มกราคม 2553

8 มกราคม 2553

Interhospital Conference รพ.ศิริราช


หมวดหมู่ : ในอดีต
19 ธันวาคม 25524.5K
19-20 ธันวาคม 2552, เชียงใหม่

19-20 ธันวาคม 2552, เชียงใหม่


หมวดหมู่ : ในอดีต
18 ธันวาคม 25527.8K
18 ธันวาคม 2552

18 ธันวาคม 2552

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
Handbook


หมวดหมู่ : ในอดีต
17 พฤศจิกายน 25528.5K
17-20 พฤศจิกายน 2552, WCPD

17-20 พฤศจิกายน 2552, WCPD

World Congress of Pediatric Dermatology (WCPD)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Click


หมวดหมู่ : ในอดีต