ในอดีต

ค้นหา
20 กันยายน 255611.5K
20 กันยายน 2556, DST Mid-Year

20 กันยายน 2556, DST Mid-Year

การประชุมกลางปี 2556 สมาคมฯ
DST Mid-Year Meeting 2013
VDO

หมวดหมู่ : ในอดีต
09 สิงหาคม 255610.6K
9 สิงหาคม 2556

9 สิงหาคม 2556

Interhospital Conference โรงพยาบาลรามาธิบดี
Handbook

หมวดหมู่ : ในอดีต
01 กรกฏาคม 25568.4K
26 กรกฎาคม 2556

26 กรกฎาคม 2556

Skin Forum I: Cell Therapies for Epidermolysis Bullosa
13:30-15:30 น.
Handout

หมวดหมู่ : ในอดีต
10 พฤษภาคม 25565.2K
10 พฤษภาคม 2556, AAD Highlight

10 พฤษภาคม 2556, AAD Highlight

สามารถเข้าไปดู Handout จากการประชุมได้แล้ว

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มีนาคม 255615.2K
13 - 15 มีนาคม 2556, 38 DST

13 - 15 มีนาคม 2556, 38 DST

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 38
38th DST Annual Meeting 2013
VDO


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 กุมภาพันธ์ 25567.9K
11 - 22 กุมภาพันธ์ 2556, Short Course

11 - 22 กุมภาพันธ์ 2556, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 33 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"


หมวดหมู่ : ในอดีต
24 มกราคม 255611.3K
24 - 26 มกราคม 2556, ICAD

24 - 26 มกราคม 2556, ICAD

ICAD 2013
International Congress in Aesthetic Dermatology 2013

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 มกราคม 25565.5K
11 มกราคม 2556

11 มกราคม 2556

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
12:30 - 15:30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
14 ธันวาคม 25556.2K
14 ธันวาคม 2555

14 ธันวาคม 2555

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
12.30 - 15.30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 ธันวาคม 25555.7K
9 พฤศจิกายน 2555

9 พฤศจิกายน 2555

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
12:30 - 15:30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
19 ตุลาคม 25557.1K
19 ตุลาคม 2555

19 ตุลาคม 2555

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง

หมวดหมู่ : ในอดีต
14 กันยายน 25555.6K
14 กันยายน 2555

14 กันยายน 2555

การประชุมกลางปี 2555 สมาคมฯ
DST Mid-Year Meeting 2012
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

หมวดหมู่ : ในอดีต
31 สิงหาคม 25559.3K
31 สิงหาคม 2555

31 สิงหาคม 2555

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 กรกฏาคม 25559.4K
13 กรกฎาคม 2555

13 กรกฎาคม 2555

Skin Forum " Sunscreens: The Cons "

เวลา 13.30 - 15.00 . ห้องประชุมประจวบ
ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
25 พฤษภาคม 25557.4K
25 พฤษภาคม 2555

25 พฤษภาคม 2555

AAD Highlight 2012
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง
13:30 - 15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
20 กันยายน 255611.5K
20 กันยายน 2556, DST Mid-Year

20 กันยายน 2556, DST Mid-Year

การประชุมกลางปี 2556 สมาคมฯ
DST Mid-Year Meeting 2013
VDO

หมวดหมู่ : ในอดีต
09 สิงหาคม 255610.6K
9 สิงหาคม 2556

9 สิงหาคม 2556

Interhospital Conference โรงพยาบาลรามาธิบดี
Handbook

หมวดหมู่ : ในอดีต
01 กรกฏาคม 25568.4K
26 กรกฎาคม 2556

26 กรกฎาคม 2556

Skin Forum I: Cell Therapies for Epidermolysis Bullosa
13:30-15:30 น.
Handout

หมวดหมู่ : ในอดีต
10 พฤษภาคม 25565.2K
10 พฤษภาคม 2556, AAD Highlight

10 พฤษภาคม 2556, AAD Highlight

สามารถเข้าไปดู Handout จากการประชุมได้แล้ว

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มีนาคม 255615.2K
13 - 15 มีนาคม 2556, 38 DST

13 - 15 มีนาคม 2556, 38 DST

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 38
38th DST Annual Meeting 2013
VDO


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 กุมภาพันธ์ 25567.9K
11 - 22 กุมภาพันธ์ 2556, Short Course

11 - 22 กุมภาพันธ์ 2556, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 33 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"


หมวดหมู่ : ในอดีต
24 มกราคม 255611.3K
24 - 26 มกราคม 2556, ICAD

24 - 26 มกราคม 2556, ICAD

ICAD 2013
International Congress in Aesthetic Dermatology 2013

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 มกราคม 25565.5K
11 มกราคม 2556

11 มกราคม 2556

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
12:30 - 15:30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
14 ธันวาคม 25556.2K
14 ธันวาคม 2555

14 ธันวาคม 2555

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
12.30 - 15.30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 ธันวาคม 25555.7K
9 พฤศจิกายน 2555

9 พฤศจิกายน 2555

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
12:30 - 15:30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
19 ตุลาคม 25557.1K
19 ตุลาคม 2555

19 ตุลาคม 2555

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง

หมวดหมู่ : ในอดีต
14 กันยายน 25555.6K
14 กันยายน 2555

14 กันยายน 2555

การประชุมกลางปี 2555 สมาคมฯ
DST Mid-Year Meeting 2012
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

หมวดหมู่ : ในอดีต
31 สิงหาคม 25559.3K
31 สิงหาคม 2555

31 สิงหาคม 2555

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 กรกฏาคม 25559.4K
13 กรกฎาคม 2555

13 กรกฎาคม 2555

Skin Forum " Sunscreens: The Cons "

เวลา 13.30 - 15.00 . ห้องประชุมประจวบ
ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
25 พฤษภาคม 25557.4K
25 พฤษภาคม 2555

25 พฤษภาคม 2555

AAD Highlight 2012
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง
13:30 - 15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต