ในอดีต

ค้นหา
29 กุมภาพันธ์ 25559.8K
29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555, Annual

29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555, Annual

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 37
Centara Grand &
Bangkok Convention Centre at CentralWorld

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 กุมภาพันธ์ 25559.0K
13 - 24 กุมภาพันธ์ 2555, Short Course

13 - 24 กุมภาพันธ์ 2555, Short Course

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 32 ของสมาคมฯ

หมวดหมู่ : ในอดีต
19 มกราคม 25558.3K
19 - 21 มกราคม 2555, ICAD

19 - 21 มกราคม 2555, ICAD

ICAD 2012
International Congress of Aesthetic Dermatology 2012

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มกราคม 25556.3K
13 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์-ศิริราช

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มกราคม 25555.2K
13 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์
เลื่อนการประชุมจาก 11 พฤศจิกายน 2555 มาจัดร่วมกับ ศิริราช เพราะน้ำท่วม

หมวดหมู่ : ในอดีต
16 ธันวาคม 25545.3K
16 ธันวาคม 2554

16 ธันวาคม 2554

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
สมาชิกที่ไม่ได้มาร่วมประชุม สามารถเข้าไปดู Handbook ได้แล้ว


หมวดหมู่ : ในอดีต
07 ตุลาคม 25545.1K
7 ตุลาคม 2554

7 ตุลาคม 2554

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
Click


หมวดหมู่ : ในอดีต
09 กันยายน 25544.9K
9 กันยายน 2554

9 กันยายน 2554

13:30 - 15:00 น.
Skin forum :
Oral-Genital Lesions

ห้องเรณู โคตรจรัสชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
19 สิงหาคม 25545.7K
19 สิงหาคม 2554

19 สิงหาคม 2554

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี


หมวดหมู่ : ในอดีต
08 กรกฏาคม 25549.5K
8 กรกฎาคม 2554

8 กรกฎาคม 2554

Skin Forum: 22nd WCD Highlight 2011
ห้องประจวบ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
20 พฤษภาคม 25545.9K
20 พฤษภาคม 2554

20 พฤษภาคม 2554

AAD Highlight 2011
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง

13:00 - 15:00 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
15 มีนาคม 25548.3K
15 มีนาคม 2554

15 มีนาคม 2554

เรื่อง Histopathology of systemic diseases
ตึกเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกล้า
เวลา 13:30-15:30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
03 มีนาคม 25547.9K
2-4 มีนาคม 2554

2-4 มีนาคม 2554

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 36
Centara Grand &
Bangkok Convention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
14 กุมภาพันธ์ 25548.2K
14 - 25 กุมภาพันธ์ 2554, Short Course

14 - 25 กุมภาพันธ์ 2554, Short Course

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 31 ของสมาคมฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต
21 มกราคม 25547.8K
21 มกราคม 2554

21 มกราคม 2554

Interhospital Conference โรงพยาบาลศิริราช
Handout


หมวดหมู่ : ในอดีต
29 กุมภาพันธ์ 25559.8K
29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555, Annual

29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555, Annual

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 37
Centara Grand &
Bangkok Convention Centre at CentralWorld

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 กุมภาพันธ์ 25559.0K
13 - 24 กุมภาพันธ์ 2555, Short Course

13 - 24 กุมภาพันธ์ 2555, Short Course

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 32 ของสมาคมฯ

หมวดหมู่ : ในอดีต
19 มกราคม 25558.3K
19 - 21 มกราคม 2555, ICAD

19 - 21 มกราคม 2555, ICAD

ICAD 2012
International Congress of Aesthetic Dermatology 2012

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มกราคม 25556.3K
13 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์-ศิริราช

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มกราคม 25555.2K
13 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์
เลื่อนการประชุมจาก 11 พฤศจิกายน 2555 มาจัดร่วมกับ ศิริราช เพราะน้ำท่วม

หมวดหมู่ : ในอดีต
16 ธันวาคม 25545.3K
16 ธันวาคม 2554

16 ธันวาคม 2554

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
สมาชิกที่ไม่ได้มาร่วมประชุม สามารถเข้าไปดู Handbook ได้แล้ว


หมวดหมู่ : ในอดีต
07 ตุลาคม 25545.1K
7 ตุลาคม 2554

7 ตุลาคม 2554

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง
Click


หมวดหมู่ : ในอดีต
09 กันยายน 25544.9K
9 กันยายน 2554

9 กันยายน 2554

13:30 - 15:00 น.
Skin forum :
Oral-Genital Lesions

ห้องเรณู โคตรจรัสชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง


หมวดหมู่ : ในอดีต
19 สิงหาคม 25545.7K
19 สิงหาคม 2554

19 สิงหาคม 2554

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี


หมวดหมู่ : ในอดีต
08 กรกฏาคม 25549.5K
8 กรกฎาคม 2554

8 กรกฎาคม 2554

Skin Forum: 22nd WCD Highlight 2011
ห้องประจวบ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 3 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
20 พฤษภาคม 25545.9K
20 พฤษภาคม 2554

20 พฤษภาคม 2554

AAD Highlight 2011
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง

13:00 - 15:00 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
15 มีนาคม 25548.3K
15 มีนาคม 2554

15 มีนาคม 2554

เรื่อง Histopathology of systemic diseases
ตึกเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกล้า
เวลา 13:30-15:30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
03 มีนาคม 25547.9K
2-4 มีนาคม 2554

2-4 มีนาคม 2554

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 36
Centara Grand &
Bangkok Convention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
14 กุมภาพันธ์ 25548.2K
14 - 25 กุมภาพันธ์ 2554, Short Course

14 - 25 กุมภาพันธ์ 2554, Short Course

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 31 ของสมาคมฯ


หมวดหมู่ : ในอดีต
21 มกราคม 25547.8K
21 มกราคม 2554

21 มกราคม 2554

Interhospital Conference โรงพยาบาลศิริราช
Handout


หมวดหมู่ : ในอดีต