ในอดีต

ค้นหา
11 กุมภาพันธ์ 25567.4K
11 - 22 กุมภาพันธ์ 2556, Short Course

11 - 22 กุมภาพันธ์ 2556, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 33 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"


หมวดหมู่ : ในอดีต
24 มกราคม 255610.9K
24 - 26 มกราคม 2556, ICAD

24 - 26 มกราคม 2556, ICAD

ICAD 2013
International Congress in Aesthetic Dermatology 2013

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 มกราคม 25565.2K
11 มกราคม 2556

11 มกราคม 2556

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
12:30 - 15:30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
14 ธันวาคม 25555.8K
14 ธันวาคม 2555

14 ธันวาคม 2555

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
12.30 - 15.30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 ธันวาคม 25555.4K
9 พฤศจิกายน 2555

9 พฤศจิกายน 2555

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
12:30 - 15:30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
19 ตุลาคม 25556.6K
19 ตุลาคม 2555

19 ตุลาคม 2555

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง

หมวดหมู่ : ในอดีต
14 กันยายน 25555.0K
14 กันยายน 2555

14 กันยายน 2555

การประชุมกลางปี 2555 สมาคมฯ
DST Mid-Year Meeting 2012
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

หมวดหมู่ : ในอดีต
31 สิงหาคม 25558.8K
31 สิงหาคม 2555

31 สิงหาคม 2555

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 กรกฏาคม 25558.8K
13 กรกฎาคม 2555

13 กรกฎาคม 2555

Skin Forum " Sunscreens: The Cons "

เวลา 13.30 - 15.00 . ห้องประชุมประจวบ
ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
25 พฤษภาคม 25557.1K
25 พฤษภาคม 2555

25 พฤษภาคม 2555

AAD Highlight 2012
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง
13:30 - 15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
29 กุมภาพันธ์ 25559.4K
29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555, Annual

29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555, Annual

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 37
Centara Grand &
Bangkok Convention Centre at CentralWorld

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 กุมภาพันธ์ 25558.7K
13 - 24 กุมภาพันธ์ 2555, Short Course

13 - 24 กุมภาพันธ์ 2555, Short Course

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 32 ของสมาคมฯ

หมวดหมู่ : ในอดีต
19 มกราคม 25557.9K
19 - 21 มกราคม 2555, ICAD

19 - 21 มกราคม 2555, ICAD

ICAD 2012
International Congress of Aesthetic Dermatology 2012

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มกราคม 25555.8K
13 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์-ศิริราช

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มกราคม 25554.9K
13 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์
เลื่อนการประชุมจาก 11 พฤศจิกายน 2555 มาจัดร่วมกับ ศิริราช เพราะน้ำท่วม

หมวดหมู่ : ในอดีต
11 กุมภาพันธ์ 25567.4K
11 - 22 กุมภาพันธ์ 2556, Short Course

11 - 22 กุมภาพันธ์ 2556, Short Course

อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 33 ของสมาคมฯ
"Short Course in Practical Dermatology"


หมวดหมู่ : ในอดีต
24 มกราคม 255610.9K
24 - 26 มกราคม 2556, ICAD

24 - 26 มกราคม 2556, ICAD

ICAD 2013
International Congress in Aesthetic Dermatology 2013

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 มกราคม 25565.2K
11 มกราคม 2556

11 มกราคม 2556

Interhospital Conference รพ.ศิริราช
12:30 - 15:30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
14 ธันวาคม 25555.8K
14 ธันวาคม 2555

14 ธันวาคม 2555

Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า
12.30 - 15.30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
11 ธันวาคม 25555.4K
9 พฤศจิกายน 2555

9 พฤศจิกายน 2555

Interhospital Conference รพ.จุฬาลงกรณ์
12:30 - 15:30 น.


หมวดหมู่ : ในอดีต
19 ตุลาคม 25556.6K
19 ตุลาคม 2555

19 ตุลาคม 2555

Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง

หมวดหมู่ : ในอดีต
14 กันยายน 25555.0K
14 กันยายน 2555

14 กันยายน 2555

การประชุมกลางปี 2555 สมาคมฯ
DST Mid-Year Meeting 2012
Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

หมวดหมู่ : ในอดีต
31 สิงหาคม 25558.8K
31 สิงหาคม 2555

31 สิงหาคม 2555

Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 กรกฏาคม 25558.8K
13 กรกฎาคม 2555

13 กรกฎาคม 2555

Skin Forum " Sunscreens: The Cons "

เวลา 13.30 - 15.00 . ห้องประชุมประจวบ
ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า


หมวดหมู่ : ในอดีต
25 พฤษภาคม 25557.1K
25 พฤษภาคม 2555

25 พฤษภาคม 2555

AAD Highlight 2012
ห้องเรณู โคตรจรัส ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง
13:30 - 15:00 น.

หมวดหมู่ : ในอดีต
29 กุมภาพันธ์ 25559.4K
29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555, Annual

29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555, Annual

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 37
Centara Grand &
Bangkok Convention Centre at CentralWorld

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 กุมภาพันธ์ 25558.7K
13 - 24 กุมภาพันธ์ 2555, Short Course

13 - 24 กุมภาพันธ์ 2555, Short Course

การอบรมระยะสั้นวิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 32 ของสมาคมฯ

หมวดหมู่ : ในอดีต
19 มกราคม 25557.9K
19 - 21 มกราคม 2555, ICAD

19 - 21 มกราคม 2555, ICAD

ICAD 2012
International Congress of Aesthetic Dermatology 2012

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มกราคม 25555.8K
13 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์-ศิริราช

หมวดหมู่ : ในอดีต
13 มกราคม 25554.9K
13 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

Interhospital Conference จุฬา-ธรรมศาสตร์
เลื่อนการประชุมจาก 11 พฤศจิกายน 2555 มาจัดร่วมกับ ศิริราช เพราะน้ำท่วม

หมวดหมู่ : ในอดีต