กิจกรรม

ประชุมกลางปี 2556 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

DST Mid-Year Meeting 2013


Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

ผู้เข้าร่วมประชุม 332 คน
(กรรมการ, อนุกรรมการ, วิทยากร 49 คน + แพทย์ประจำบ้าน 66 คน + สมาชิก 217 คน)

Click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม