กิจกรรม

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ

มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2557

ณ โรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

.............................................

Click

Share:

หมวดหมู่ : กิจกรรม